Få adgang til dine egne filer
Som bruger af Kirkebladet.nu kan du klikke dig til et væld af fotos og skabeloner, samt se versioner af andre kirkeblade.

Du får også en særlig adgang til dine egne filer, som kun vedrører dit eget sogn og egen produktion. Her kan du finde logomateriale, fotos og filer, som vedrører dit kirkeblad.

Billede af Pdf-library >>